toen er nog geen plastic was..

Toen er nog geen plastic was en het woord 'zero waste' nog moest worden uitgevonden, was het tegengaan van verspilling heel natuurlijk. soms zelfs bittere noodzaak