Forests for all – forever – Great Northern TimberFSC staat voor Forest Stewardship Council , kent wereldwijde aanhang en is te herkennen aan het bovenstaande logo. 
Waarom is certificering nodig?

FSC-certificering is belangrijk om er zeker van te zijn dat het product of materiaal afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Daarmee houden we de wereldwijde bossen in stand. Certificering start bij het bos. Dit heet Forest Management (FM) certificering. Om producten uit een FSC-bos gescheiden te houden van niet-gecertificeerde producten moeten daarna alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn. Dit heet Chain of Custody certificering (CoC). In Nederland hebben bijna 3000 bedrijven dit Chain of Custody certificaat.

Hoe werkt certificering?
FSC-gecertificeerde producten worden in de handelsketen doorverkocht door middel van een FSC-claim op in- en verkoopdocumenten (facturen). Dat mag alleen een FSC-gecertificeerd bedrijf. Een onafhankelijke certificeerder controleert jaarlijks welke FSC-producten door het bedrijf zijn verkocht en of deze ook als FSC-gecertificeerd product (of materiaal) zijn ingekocht. Daarmee blijft de FSC-stroom van producten en materialen gescheiden van andere producten en materialen.
Dat een bedrijf FSC-gecertificeerd is, betekent niet automatisch dat ook alle producten FSC-gecertificeerd zijn. Een bedrijf kan nog steeds niet-gecertificeerde (hout)producten aanbieden. Een FSC-certificaat is dus voorwaarde, maar geen bewijs voor levering van FSC-producten. Het bewijs of een FSC-product wordt geleverd is te vinden op de factuur. Daar staat expliciet welke producten met een FSC-claim zijn geleverd.FSC Handelsketen

Controle en borging
Hout of een ander product uit FSC-bossen kan alleen door een FSC-gecertificeerde leverancier geleverd worden. Deze toont die duurzame herkomst aan door middel van een specificatie van geleverde FSC-producten op de factuur. De factuur is het echte bewijs, een gecertificeerd bedrijf kan immers ook nog steeds niet-gecertificeerde producten leveren. AIs sprake is van projectcertificering dan moet de gecertificeerde opdrachtnemer een projectverklaring overleggen aan de opdrachtgever als bewijs van FSC-levering.

FSC bosbeheer
FSC-producten zoals hout, papier en karton zijn als product van verantwoord bosbeheer een onuitputtelijke grondstof. Het is dus van nature een circulair materiaal en onderdeel van de zogenaamde biologische kringloop. Dit in tegenstelling tot materialen als beton, kunststof en metalen die, geproduceerd uit primaire grondstoffen, in voorraad eindig zijn.

Meer duurzaam hout toepassen in projecten en producten. Daarmee werken we actief aan het in stand houden van bossen wereldwijd. Bovendien benutten we alle kansen voor een klimaatvriendelijke, circulaire economie. 

FSC-certificering is ook een instrument tegen ontbossing. Een FSC-bos mag namelijk niet worden omgezet in een soja- of palmolieplantage, of eindigen als veeteelt- of mijnbouwgebied. Als we kiezen voor FSC-producten kunnen de bossen goed worden beheerd en blijven het gezonde bossen. Het resultaat? Op dit moment is meer dan 200 miljoen hectare bos wereldwijd FSC-gecertificeerd. Dit is vergelijkbaar met vijftig keer de oppervlakte van Nederland! 

bron
nl.fsc.org