Cayboo is sinds februari 2013 aangesloten bij  Webwinkel Keurmerk. Sinds het begin van de beoordelingen ontvangen wij een 9.2 gemiddeld van onze klanten, waar we trots op zijn en wat we ook graag zo houden.

Cayboo voldoet op alle punten aan de gedragscode die de Stichting Webwinkel Keur heeft opgesteld. In juni 2022 heeft de site een herkeuring ondergaan bij dit keurmerk, met positief resultaat.

Het unieke van dit keurmerk is dat je als klant een directe manier van feedback kunt geven middels een klik op het keurmerk.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Overigens ; onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven in ruil voor een (positieve) review.

Wanneer er klachten zijn over de producten, de afhandeling of de service dan kun je dit bespreekbaar maken bij Cayboo middels telefonisch of emailcontact (info@cayboo.nl). Kom je er om wat voor reden dan ook niet uit met Cayboo dan zorgt het keurmerk voor gratis bemiddeling tussen jou als klant en Cayboo. Eventueel kan een geschil dan neergelegd worden bij  een onafhankelijke geschillencommissie (Stichting WebwinkelKeur) welke een bindende uitspraak doet.  

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

De klachtenregeling van stichting Webwinkelkeur nogmaals voor u uitgelicht

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Cayboo vof. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

ARTIKEL 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Webwinkel keur via de pagina https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/
3. Webwinkel Keur bemiddelt en doet geen bindende uitspraak. Indien deze bemiddeling niet toereikend is om tot een oplossing van het geschil te komen, dan zal de klacht dienen te worden voorgelegd aan een geschillencommissie, http://www.geschilonline.nl/content/view/39/78/